Wysłuchania publiczne dot. Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

Relacja z wysłuchania publicznego „na żywo”

W poniedziałek, 13 września 2021 r. od godz. 10:00 trwała relacja „na żywo” z wysłuchania publicznego poświęconego założeniom Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).
 

Co to jest wysłuchanie publiczne?

Wysłuchanie publiczne to sposób na zebranie opinii ze strony wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów na temat założeń Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).

Wysłuchanie publiczne jest najważniejszą formą zaproszenia naszych Partnerów do wzięcia udziału w przygotowaniu FEPZ na jak najwcześniejszym etapie prac.

Chcemy Partnerom zapewnić możliwie jak największy wpływ na cele i kierunki wsparcia z Funduszy Europejskich, dostępnych w regionie w nowej perspektywie finansowej.

Wysłuchanie publiczne jest otwarte dla wszystkich. Może objąć każdą osobę prywatną i każdą instytucję – wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w wysłuchaniu, po to by podzielić się z nami swoimi uwagami, opinią, komentarzem, postulatem względem nowej perspektywy unijnej na Pomorzu Zachodnim oraz kierunków wsparcia w FEPZ.

Uwagi i opinie adresowane do nas, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację FEPZ, zostaną przeanalizowane, a odniesienie do nich przedstawione podczas wysłuchania odwróconego, zaplanowanego na przełom września i października 2021 r.

Jak będzie przebiegać wysłuchanie publiczne?

Wysłuchanie publiczne planujemy zorganizować 13 września 2021 r. o godzinie 10:00.

Żeby wziąć w nim udział, wystarczy do 9 września 2021 r. wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy: [ link do formularza zgłoszeniowego ].

Poniżej udostępniamy materiały, które stanowią podstawę wysłuchania:

  • założenia FEPZ w postaci roboczego opisu celów szczegółowych: [ kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ]
  • projekt Umowy Partnerstwa w wersji z lipca 2021 r. – przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, określający kierunki interwencji Polityki Spójności w Polsce w perspektywie 2021-2027, który będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską: [ kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ].


Istotą wysłuchania publicznego jest świadome przyjęcie przez nas roli słuchaczy, a nie mówców.

Wysłuchanie publicznie nie opiera się na polemice czy też budowaniu konsensusu pomiędzy uczestniczącymi w wysłuchaniu. Uczestnicy i uczestniczki nie dyskutują pomiędzy sobą (zabierają głos tylko raz), a odnoszą się do przedmiotu wysłuchania. W ramach ściśle określonego czasu wypowiedzi (identycznego dla wszystkich) przedstawiają swój pogląd pozostałym uczestniczkom i uczestnikom.

Wysłuchanie publiczne będzie transmitowane online. Umożliwimy jego śledzenie wszystkim tym, którzy nie zgłoszą się do zabrania głosu, a będą chcieli przysłuchać się przebiegowi wysłuchania.

Przebieg wysłuchania publicznego określa Regulamin wysłuchania: [ kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ].