Informacje o Funduszach Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Najnowsze informacje

Poznaj proces przygotowania nowego programu regionalnego

Weź udział w wysłuchaniu i zabierz głos w dyskusji o nowym programie regionalnym