Wersja obowiązująca od 12.12.2022

Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO oraz Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności i Deklaracja poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu KOP w charakterze obserwatora.