Wysłuchania publiczne dot. Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

Wysłuchania odwrócone

W poniedziałek, 8 listopada 2021 r. o godz. 11 odbędzie się odwrócone wysłuchanie publiczne na temat możliwych do zrealizowania projektów w nowej perspektywie finansowej.  Będzie można je śledzić online w mediach społecznościowych Pomorza Zachodniego. To kolejne spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

W regionie trwają konsultacje założeń do programu regionalnego, tak by na najwcześniejszym etapie prac włączyć stronę społeczną w cały proces przygotowawczy. Jednym z elementów takich konsultacji było przeprowadzenie wysłuchania publicznego, które odbyło się 13 września 2021 r. W trakcie wysłuchania głos zabrali przedstawicielki
i przedstawiciele korporacji samorządowej, gmin, powiatów, strony społecznej, Szpitala Klinicznego PUM oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

W poniedziałek, 8 listopada 2021 r. o godzinie 11 zostaną udzielone odpowiedzi na pytania zadane podczas wysłuchania publicznego. Przebieg odwróconego wysłuchania publicznego będzie można śledzić na naszej stronie jak również w mediach społecznościowych na kanale YouTube na profilu Pomorza Zachodniego https://www.facebook.com/rpowz).

Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i propozycji strony społecznej, przedsiębiorców, naukowców, samorządowców przygotowany zostanie projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, który zostanie poddany oficjalnym, ustawowym konsultacjom społecznym. Wersja ta, po akceptacji przez stronę rządową, zostanie przedłożona do negocjacji Komisji Europejskiej. Jednak wydarzy się to nie wcześniej niż po przekazaniu do Komisji projektu Umowy Partnerstwa, dokumentu ramowego określającego interwencję Funduszy Europejskich w Polsce.

Odwrócone wysłuchanie publiczne dot. programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego
Poniedziałek, 8 listopada 2021 r. godzina 11

 

Wszelkie inne dokumenty, w tym założenia FEPZ w postaci roboczego opisu celów szczegółowych dostępne są w zakładce „Prace nad programem”

Uwagi do nowego programu można zgłaszać także mailowo: fepz@wzp.pl

 

Relacja z wysłuchania publicznego „na żywo”

W poniedziałek, 13 września 2021 r. od godz. 10:00 trwała relacja „na żywo” z wysłuchania publicznego poświęconego założeniom Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).
 

 

Podsumowanie z wysłuchania publicznego z dnia 13.09.2021 r. [ kliknij tutaj aby pobrać plik PDF]

Co to jest wysłuchanie publiczne?

Wysłuchanie publiczne to sposób na zebranie opinii ze strony wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów na temat założeń Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).

Wysłuchanie publiczne jest najważniejszą formą zaproszenia naszych Partnerów do wzięcia udziału w przygotowaniu FEPZ na jak najwcześniejszym etapie prac.

Chcemy Partnerom zapewnić możliwie jak największy wpływ na cele i kierunki wsparcia z Funduszy Europejskich, dostępnych w regionie w nowej perspektywie finansowej.

Wysłuchanie publiczne jest otwarte dla wszystkich. Może objąć każdą osobę prywatną i każdą instytucję – wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w wysłuchaniu, po to by podzielić się z nami swoimi uwagami, opinią, komentarzem, postulatem względem nowej perspektywy unijnej na Pomorzu Zachodnim oraz kierunków wsparcia w FEPZ.

Uwagi i opinie adresowane do nas, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację FEPZ, zostaną przeanalizowane, a odniesienie do nich przedstawione podczas wysłuchania odwróconego, zaplanowanego na przełom września i października 2021 r.

Jak będzie przebiegać wysłuchanie publiczne?

Wysłuchanie publiczne planujemy zorganizować 13 września 2021 r. o godzinie 10:00.

Żeby wziąć w nim udział, wystarczy do 9 września 2021 r. wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy: [ link do formularza zgłoszeniowego ].

Poniżej udostępniamy materiały, które stanowią podstawę wysłuchania:

  • założenia FEPZ w postaci roboczego opisu celów szczegółowych: [ kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ]
  • projekt Umowy Partnerstwa w wersji z lipca 2021 r. – przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, określający kierunki interwencji Polityki Spójności w Polsce w perspektywie 2021-2027, który będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską: [ kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ].


Istotą wysłuchania publicznego jest świadome przyjęcie przez nas roli słuchaczy, a nie mówców.

Wysłuchanie publicznie nie opiera się na polemice czy też budowaniu konsensusu pomiędzy uczestniczącymi w wysłuchaniu. Uczestnicy i uczestniczki nie dyskutują pomiędzy sobą (zabierają głos tylko raz), a odnoszą się do przedmiotu wysłuchania. W ramach ściśle określonego czasu wypowiedzi (identycznego dla wszystkich) przedstawiają swój pogląd pozostałym uczestniczkom i uczestnikom.

Wysłuchanie publiczne będzie transmitowane online. Umożliwimy jego śledzenie wszystkim tym, którzy nie zgłoszą się do zabrania głosu, a będą chcieli przysłuchać się przebiegowi wysłuchania.

Przebieg wysłuchania publicznego określa Regulamin wysłuchania: [ kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ].