Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego jest pierwszą unijną strategią makroregionalną i jest uzupełnieniem krajowych polityk zarządzania terytorialnego, która została zatwierdzona przez Radę Europejską w 2009 r.

Strategia nie dysponuje własnym funduszem. Jej beneficjenci ubiegają się o środki w ramach ogólnie dostępnych programów operacyjnych, europejskich programów współpracy terytorialnej oraz europejskich instrumentów finansowych zarządzanych centralnie (np. CEF, Erasmus+, LIFE, Horizon). Projekty mogą być także finansowane przez międzynarodowe instytucje finansowe (np. Europejski Bank Inwestycyjny) oraz  sektor prywatny.

Wdrażanie Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego oparto na tzw. „Planie Działania”, który dzieli się na obszary tematyczne.

Plan Działania, co do zasady, jest dokumentem elastycznym, poddawanym rewizjom, mającym na celu dopasowanie kształtu Strategii do bieżących potrzeb i nowych wyzwań w regionie.