Wersja obowiązująca od 30.05.2023 do 19.06.2023

30 maja 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 844/23 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (wersja 2.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 1. dodanie opisu interwencji planowany do realizacji w ramach Priorytetu 8 Pomoc Techniczna (EFRR) i 9 Pomoc Techniczna (EFS+);
 2. modyfikacje w Priorytecie 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego:
  • w działaniu 6.1: zaktualizowano pomoc publiczną – krajową podstawę prawną,
  • w działaniu 6.2: dodano wskaźnik WLWK-EECR02 Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu,
  • w działaniu 6.15: dopisano dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektów i doprecyzowano typ Beneficjenta ogólnego,
  • w działaniu 6.16: doprecyzowano typ projektu i Beneficjenta ogólnego,
  • w działaniu 6.21: doprecyzowano typ Beneficjenta ogólnego,
 3. aktualizację Planu finansowego;
 4. modyfikacje o charakterze technicznym.