Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Wersja 1.3 obowiązująca od 07.12.2022

Decyzją wykonawczą C(2022) 8861 z dnia 07.12.2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Pozostałe dokumenty