Wersja obowiązująca od 06.02.2023 r.

W dniu 6 lutego 2023 r. uchwałą nr 131/23 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zmieniony Tryb wyboru członków do Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.