Dowiedz się czym jest Komitet Monitorujący programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 i w jaki sposób działa. 

Dowiedz się czym jest Komitet Monitorujący i w jaki sposób działa.

Wymogi dla przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Komitetu Monitorującego

Poznaj dokumenty i wytyczne dla członków Komitetu Monitorujacego

Katalog obowiązków członka i zastępcy członka Komitetu Monitorującego

Informacje nt. posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz protokoły i uchwały

Poznaj skład i materiały ze spotkań grup roboczych

Poznaj dokumenty i wytyczne dla członków Komitetu Monitorujacego

Sekretariat Komitetu Monitorującego

Wydział Zarządzania Strategicznego
ul. Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

  • p. Magdalena Gacek, tel.: 91 452 8745
  • p. Magdalena Rdzeń, tel.: 91 452 8748
  • p. Magdalena Bogusz, tel.: 91 452 8743
  • p. Aleksandra Tymecka, tel. 91 452 8752

e-mail: komitetmonitorujacy@wzp.pl