Wersja obowiązująca od 31.08.2023 do 28.09.2023

31 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego podjął uchwałę nr 1400/23 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego 2021-2027. Aktualizacja harmonogramu zakłada:

 • usunięcie naboru wniosków o dofinansowanie dla działania: 2.12 Adaptacja do zmian klimatu (typ 1, typ 4),
 • dodanie naboru wniosków o dofinansowanie dla działania:
  • 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB) (typ 3),
  • 2.2 Innowacje w efektywności energetycznej,
  • 2.5 Podnoszenie świadomości w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
  • 2.15 Wsparcie służb ratownictwa (typ 1),
  • 2.17 Ograniczenie strat wody i poprawa jakości wody (typ 1-2),
  • 6.5 Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych (typ 2),
  • 6.12 Edukacja osób dorosłych (typ 2, typ 4),
  • 6.13 Aktywna integracja w regionie (typ 1),
  • 6.14 Aktywna integracja na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju (typ 1-3),
  • 6.16 Wspieranie podnoszenia potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego (typ 1-2),
  • 6.17 Integracja społeczno-ekonomiczna obywateli państw trzecich w regionie (typ 1-3, typ 4),
  • 6.21 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i usług opieki długoterminowej (typ 3);
 • aktualizację terminów dla naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działań:
  • 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw,
  • 1.8 Promocja innowacji i przedsiębiorczości oraz profesjonalizacja obsługi inwestorów (typ 1),
  • 2.7 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ZIT),
  • 2.8 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (IIT),
  • 2.12 Adaptacja do zmian klimatu (typ 2 konkurencyjny),
  • 2.12 Adaptacja do zmian klimatu (typ 2 niekonkurencyjny),
  • 2.13 Adaptacja do zmian klimatu (ZIT) (typ 1-3),
  • 2.14 Adaptacja do zmian klimatu (IIT) (typ 1-3),
  • 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów (typ 3),
  • 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) (typ 1-9),
  • 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego,
  • 5.9 Dostępne i efektywne usługi zdrowotne,
  • 6.7 Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (typ 1-2),
  • 6.12 Edukacja osób dorosłych (typ 1, typ 3),
  • 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej (typ 1-2, typ 3),
  • 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny (typ 1-5),
  • 6.23 Usługi wczesnej interwencji kryzysowej oraz usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym (typ 1),
  • 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT) (typ 1-6),
  • 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (IIT) (typ 1-7);
 • aktualizację informacji dodatkowych dla działania: 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, 6.10 Edukacja zawodowa na obszarach objętych Strategią ZIT, 6.11 Edukacja zawodowa na obszarach objętych Strategią IIT, 6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej na obszarach objętych Strategią ZIT, 6.20 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej na obszarach objętych Strategią IIT ;
 • aktualizację kwoty dla działania 6.12 Edukacja osób dorosłych (typ 3);
 • aktualizację dla działania 2.12 Adaptacja do zmian klimatu (typ 2) w zakresie wydzielenia trybu konkurencyjnego i niekonkurencyjnego wraz z podziałem alokacji;
 • aktualizację typu projektu dla działań: 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (typ 2), 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej (typ 1-2);
 • aktualizację obszaru geograficznego dla działań: 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw, 3.1 Czysty transport miejski (ZIT);
 • usunięcie z harmonogramu naborów trwających i zakończonych

 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
77 KB