Wersja obowiązująca od 22.05.2023 do 29.06.2023

22 maja 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego podjął  uchwałę nr 813 /23 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego 2021-2027. Aktualizacja dotyczy:

 1. dodania naborów w ramach następujących działań:
  • 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw,
  • 1.2 Małe projekty B+R,
  • 1.4 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i rozwój ekosystemu innowacji,
  • 1.5 Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego,
  • 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw,
  • 1.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe,
  • 2.1 Wsparcie efektywności energetycznej poprzez instrumenty finansowe,
  • 2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
  • 2.7  Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ZIT),
  • 2.8 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (IIT),
  • 2.9 Wsparcie rozwoju OZE poprzez instrumenty finansowe,
  • 2.12 Adaptacja do zmian klimatu,
  • 2.13 Adaptacja do zmian klimatu (ZIT),
  • 2.14 Adaptacja do zmian klimatu (IIT),
  • 2.16 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • 2.18 Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • 2.19 Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i handlowymi,
  • 2.20 Wsparcie transformacji w kierunku GOZ poprzez instrumenty finansowe,
  • 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów,
  • 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń,
  • 3.1 Czysty transport miejski (ZIT),
  • 4.1 Infrastruktura transportowa,
  • 4.2 Infrastruktura rowerowa,
  • 4.3 Zakup taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych,
  • 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego,
  • 5.6 Wsparcie infrastruktury rodzinnych domów dziecka,
  • 5.8 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich,
  • 5.9 Dostępne i efektywne usługi zdrowotne,
  • 5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu,
  • 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy typ 2,
  • 6.21 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i usług opieki długoterminowej typ 1-2,
  • 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT),
  • 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (IIT).
 2. zmiany terminu rozpoczęcia naboru dla działania 6.7 Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu typ 1 i 2,
 3. dodania dziennych dat dla naborów w ramach działań: 6.6 Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie typ 1, 6.15 Kompleksowe wsparcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 4. aktualizacji informacji dodatkowych (uprawnieni wnioskodawcy) w działaniu 6.9 Edukacja ogólna.

 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
73.64 KB