Harmonogram naborów wniosków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Wersja obowiązująca od 25.10.2023

25 października 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego podjął uchwałę nr 1759/23 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Aktualizacja harmonogramu w zakresie EFRR zakłada:

1. Usunięcie naborów zakończonych;
2. Dodanie naborów w ramach działań:

 • 2.24 Zrównoważone korzystanie ze środowiska (typ 1, typ 2),
 • 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów (typ 3);

3. Aktualizację terminów dla naborów w ramach działań:

 • 2.12 Adaptacja do zmian klimatu (typ 2),
 • 2.15 Wsparcie służb ratownictwa (typ 1),
 • 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów (typ 3),
 • 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń (typ 1),
 • 5.9 Dostępne i efektywne usługi zdrowotne (typ 1-2);

4. Aktualizację informacji dodatkowych;
5. Aktualizację kwoty dofinansowania w ramach działań:

 • 2.12 Adaptacja do zmian klimatu (typ 2, tryb konkurencyjny),
 • 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów (typ 1, typ 3);

6. Aktualizację nazw typów projektów w ramach działań:

 • 2.13 Adaptacja do zmian klimatu (ZIT) (typ 1),
 • 2.14 Adaptacja do zmian klimatu (IIT) (typ 1),
 • 5.9 Dostępne i efektywne usługi zdrowotne (typ 1-2);

7. Korekty techniczne.

Aktualizacja harmonogramu w zakresie EFS zakłada:

1. Dodanie naboru w ramach działania:

 • 6.6 Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie (typ 1);

2. Aktualizację terminów dla naborów w ramach działań:

 • 6.7 Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (typ 1 i 2, typ 3),
 • 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny (typ 3);

3. Modyfikację zapisów w informacjach dodatkowych w ramach działań:

 • 6.10 Edukacja zawodowa ZIT (typ 1),
 • 6.11 Edukacja zawodowa IIT (typ 1),
 • 6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej ZIT (typ 1-5),
 • 6.20 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej IIT (typ 1-5);

4. Korekty techniczne.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
76.86 KB

Pozostałe dokumenty