Wersja obowiązująca od 15.11.2023

W dniu 15 listopada 2023 r. uchwałą nr 1905/23 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał aktualizacji Wykazu ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Zmiana wynika z wpisania do Wykazu tych ekspertów, którzy uzyskali pozytywną oceną na etapie naboru nr 1/2023.

Dziedziny, w ramach których zostali wpisani eksperci:

  • Analiza ekonomiczno-finansowa;
  • Pomoc publiczna.

Wykaz ekspertów obejmuje: imię i nazwisko eksperta, adres poczty elektronicznej oraz wskazuje dziedziny, do których przypisani są eksperci. 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Wykaz ekspertów FEPZ

Wersja obowiązująca od 15.11.2023

72.35 KB