Wersja obowiązująca od 31 lipca 2023

Tryb naboru ekspertów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 1) - przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1251/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Załączniki