Wersja obowiązująca od 28.11.2022 r.

W dniu 28 listopada 2022 r. uchwałą nr 1851/22 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził Wykaz ekspertów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję
o wpisaniu dotychczasowych kandydatów na ekspertów z wykazu dla okresu programowania 2014-2020 do Wykazu ekspertów regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).

Przeniesienie dotyczy kandydatów na ekspertów wyznaczonych do udziału w wyborze projektów współfinansowanych wyłącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Eksperci, którzy będą uczestniczyć w ocenie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będą rekrutowani w odrębnej procedurze.

Wykaz ekspertów obejmuje: imię i nazwisko eksperta, adres poczty elektronicznej oraz wskazuje dziedziny, do których przypisani są eksperci.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Wykaz ekspertów

Wersja obowiązująca od 28.11.2022 r.

61.83 KB