W dniu 6 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 495/22 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).

Zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przygotowuje program regionalny dla województwa finansowany środkami Umowy Partnerstwa.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) został poddany konsultacjom społecznym oraz uzgodniony z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przyjęty przez Zarząd Województwa i zaktualizowany projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 został tego samego dnia przekazany Komisji Europejskiej przez system komunikacji SFC2021.