Zatwierdzenie programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027” coraz bliżej. Na jakim etapie są negocjacje? Kiedy dokument zostanie ostatecznie zatwierdzony?
 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w czwartek, 13 października 2022 r. w Brukseli rozmawiał z komisarz Elisą Ferreirą, odpowiedzialną w Komisji Europejskiej za politykę regionalną. Spotkanie dotyczyło przebiegu negocjacji nowego programu regionalnego dla Pomorza Zachodniego, w którego budżecie udział Funduszy Europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+) wyniesie blisko 1,7 mld euro.
 
Marszałek Geblewicz, przedstawiając Komisarz Ferreirze wyzwania rozwojowe stojące przed Pomorzem Zachodnim, podkreślił potrzebę zapewnienia wrażliwego terytorialnie podejścia do polityki spójności, uwzględniającego specyfikę poszczególnych polskich i europejskich regionów. Wskazał także na kwestie, których dotychczas nie udało się w pełni uzgodnić z Komisją Europejską.
 
– Negocjacje z Komisją Europejską nowych funduszy UE  dla Pomorza Zachodniego nie są łatwe, ale wierzę w mądry finał – mówił po spotkaniu marszałek Olgierd Geblewicz. – Mądrze inwestujemy fundusze od lat i pomagają one naszym mieszkańcom rozwijać nasz piękny region.
 
Podobny pogląd o bliskim finale uzgodnień pomiędzy województwem a Komisją Europejską wyraziła Komisarz Ferreira.
 
– Jestem optymistką, że wkrótce uda nam się zakończyć negocjacje i uruchomić nowy program inwestycyjny na lata 2021-2027 z korzyścią dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
 
W najbliższych  tygodniach projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, uwzględniający ostateczny efekt negocjacji, zostanie przekazany do Komisji Europejskiej. Wszystko po to, by jeszcze w 2022 roku została wydana decyzja zatwierdzająca program. To z kolei umożliwi w kolejnym roku uruchomienie programu – ogłoszenie naborów na projekty i przyznanie wsparcia nowym przedsięwzięciom rozwijającym Pomorze Zachodnie.