Ostatnia prosta do zatwierdzenia programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego formalnie zakończył trwający pół roku proces negocjacyjny z KE.
 
Finalne spotkanie negocjacyjne dla programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 odbyło się 4 października 2022 r., w formule online. Zespołowi negocjacyjnemu Pomorza Zachodniego przewodził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Delegacja Komisji Europejskiej reprezentowana była m.in. przez Lucie Zackovą z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Cinzie Masinę z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).
 
Spotkanie negocjacyjne zakończyło trwający blisko pół roku proces z Komisją Europejską. Poprzedzone było kilkunastoma spotkaniami z przedstawicielami KE, odpowiedzialnymi za konkretne obszary interwencji, jak również wymianą stanowisk stron oraz uzgodnieniami treści programu FEPZ.
 
Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotychczas nieuzgodnione, m.in. dotyczące wsparcia dotacyjnego w zakresie inwestycji przedsiębiorstw oraz efektywności energetycznej, wsparcia inwestycji transportowych czy działań związanych z opieką nad dziećmi.
 
Po uzgodnieniu spornych kwestii program zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Decyzja ma zostać wydana jeszcze w 2022 r., co otworzy drogę do uruchomienia środków i wspierania beneficjentów.
 
Alokacja programu ma wynieść blisko 1,7 miliarda euro.
 
Więcej informacji o programie: https://fepz.wzp.pl