Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z zespołem negocjacyjnym w środę, 19 października 2022 r., rozmawiał z dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Emmą Toledano Laredo.  Efekt? Mamy porozumienie satysfakcjonujące obydwie strony.
 
Dyskusja stanowiła kontynuację spotkania Marszałka Geblewicza z Komisarz  Elisą Ferreirą i miała na celu uzgodnienie ostatnich newralgicznych kwestii w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Negocjacje były kontynuowane kolejnego dnia i zakończyły się osiągnięciem porozumienia satysfakcjonującego obydwie strony.
 
Województwo Zachodniopomorskie  jest już tylko o krok od oficjalnego przekazania finalnej wersji programu do Komisji Europejskiej.