W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr FEPZ.06.06-IP.01-001/23, w terminie naboru tj. od 25.07.2023 r. do 22.08.2023 r., złożone zostały 4  wnioski o całkowitej wartości projektów wynoszącej 125 448 683,38 PLN” Link do naboru

 

Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl