W związku z zakończeniem I etapu – oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr FEPZ.06.15-IP.01-001/23 dla Działania 6.15 FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Informację o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr FEPZ.06.15-IP.01-001/23, Działania 6.15 Kompleksowe wsparcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. Link do naboru

Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl