W dniu 20 września 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1529/23 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach:

  • naboru projektów numer FEPZ.02.01-IZ.00-001/23 dla Działania 2.1 Wsparcie efektywności energetycznej poprzez instrumenty finansowe, dla projektu pn. „Pożyczki EE na Pomorzu Zachodnim”,
    wnioskodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego,
    wartość dofinansowania 181 808 482,41 PLN.

Skład Komisji Oceny Projektów

W skład Komisji Oceny Projektów wchodzili pracownicy Instytucji Zarządzającej programem:

  • Przewodniczący KOP: Magdalena Kafarska
  • Sekretarz KOP: Wojciech Kępka
  • Członek KOP: Magdalena Isad

Aktualizacja:

W dniu 17 października 2023 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1719/23, w związku ze zmianą kursu EUR, obowiązującego w miesiącu zawarcia umowy finansowaniu projektów, podjął decyzję o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 188 373 066,09 PLN, na dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEPZ.02.01-IZ.00-001/23 dla działania 02.01 Wsparcie efektywności energetycznej poprzez instrumenty finansowe, dla projektu pn. „Pożyczki EE na Pomorzu Zachodnim”.