W dniu 20 września 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1529/23 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach:

  • naboru projektów numer FEPZ.01.07-IZ.00-001/23 dla działania 1.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe, dla projektu pn. „Pożyczki dla MŚP na Pomorzu Zachodnim”,
    wnioskodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego,
    wartość dofinansowania 313 096 000,00 PLN.

Skład Komisji Oceny Projektów

W skład Komisji Oceny Projektów wchodzili pracownicy Instytucji Zarządzającej programem:

  • Przewodniczący KOP: Magdalena Kafarska
  • Sekretarz KOP: Wojciech Kępka
  • Członek KOP: Magdalena Isad

Aktualizacja:

W dniu 17 października 2023 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1719/23, w związku ze zmianą kursu EUR, obowiązującego w miesiącu zawarcia umowy finansowaniu projektów, podjął decyzję o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 324 401 000,00 PLN, na dofinansowanie projektu w ramach naboru nr  FEPZ.01.07-IZ.00-001/23 dla działania 01.07 Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe, dla projektu pn. „Pożyczki dla MŚP na Pomorzu Zachodnim”.