Dostępne 1248 wiadomości ze wszystkich kategorii

43,3 mln zł dla gmin i powiatów z centralnej części Pomorza Zachodniego

06.06.2016 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia

Podręcznik beneficjenta SL2014

03.06.2016 Prawo i dokumenty

Współpraca popłaca. Kolejne dwa Kontrakty Samorządowe podpisane

03.06.2016 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 9.2

02.06.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 4.6

02.06.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.7

31.05.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony