Dostępne 1213 wiadomości ze wszystkich kategorii

Konsultacje społeczne dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2016-2023

04.08.2016 Konsultacje społeczne Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Konsultacje społeczne Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Komunikat dotyczacy efektywności energetycznej

02.08.2016 Często zadawane pytania Prawo i dokumenty Często zadawane pytania Prawo i dokumenty

Wykaz kandydatów na ekspertów

29.07.2016 Nabory ekspertów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 10.0

28.07.2016 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Szczeciński Obszar Metropolitalny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Komunikat dotyczący naboru dla Działania 6.5

22.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony