Dostępne 1162 wiadomości ze wszystkich kategorii

Podręcznik beneficjenta SL2014

29.06.2016 Prawo i dokumenty

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.5

23.06.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.1

23.06.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.3 - aktualizacja

20.06.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 8.6

20.06.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Fundusze Europejskie: wsparcie dla debiutantów

18.06.2016 Szkolenia i konferencje Szkolenia i konferencje

Fundusze Europejskie - Jak to działa?

17.06.2016 Promocja Programu Regionalnego Promocja Programu Regionalnego

Strony