Dostępne 1412 wiadomości ze wszystkich kategorii

Filmy edukacyjne „Fundusze Europejskie krok po kroku”

15.03.2017 Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia

SPPK stawia na niskoemisyjny tabor

11.03.2017 Wydarzenia Wydarzenia

Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla Działania 6.5

10.03.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Monitoring projektów w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

10.03.2017 Monitoring i ewaluacja Wydarzenia Monitoring i ewaluacja Wydarzenia

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy do naboru realizowanego w ramach Działania 8.3

09.03.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla Działania 6.6

08.03.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej dla Działania 7.1 typ 2

08.03.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony