Dostępne 1213 wiadomości ze wszystkich kategorii

Przedsiębiorczy wtorek z Programem Regionalnym

07.09.2016 Wydarzenia Wydarzenia

Nabory wniosków w ramach działań dedykowanych ZIT KKBOF – projekty strategiczne KKBOF

07.09.2016 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Nabory wniosków w ramach działań dedykowanych ZIT SOM – projekty strategiczne SOM

07.09.2016 Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów wspierających rozwój edukacji na terenie KKBOF

06.09.2016 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów wspierających modernizację energetyczną budynków na terenie SOM

06.09.2016 Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla Działania 1.5

05.09.2016 Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 7.1

02.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10

29.08.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Harmonogram naborów wniosków

25.08.2016 Harmonogram naborów wniosków Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strony