Dostępne 1282 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6

29.11.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zarejestruj swój podmiot w Bazie Usług Rozwojowych – spotkanie z pracownikami PARP

28.11.2016 Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.1

28.11.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lepiej dojedziemy do Białogardu i nad morze

28.11.2016 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej w ramach Działania 8.6

25.11.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

25.11.2016 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej

24.11.2016 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony