Dostępne 1162 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 9.0

06.07.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Harmonogram naborów wniosków

06.07.2016 Harmonogram naborów wniosków Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Termin rozstrzygnięcia naboru ogłoszonego dla Działania 7.1

05.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

II etap naboru wniosków dla Działania 8.9

04.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

II etap naboru wniosków dla Działania 8.5

04.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

II etap naboru wniosków dla Działania 6.7

04.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla Działania 1.6.

01.07.2016 Nabory wniosków Nabory wniosków

Pozytywne zaopiniowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

30.06.2016 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strony