Dostępne 1213 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 11.1

20.09.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5

13.09.2016 Nabory wniosków Nabory wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1

13.09.2016 Nabory wniosków Nabory wniosków

Zestawienie standardu i cen rynkowych wydatków i usług dla Działania 6.1

13.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10

09.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 11.0

09.09.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Zestawienie standardu i cen rynkowych wydatków i usług dla Działania 6.7

09.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony