Dostępne 1189 wiadomości ze wszystkich kategorii

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów wspierających modernizację energetyczną budynków na terenie SOM

06.09.2016 Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla Działania 1.5

05.09.2016 Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 7.1

02.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10

29.08.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Harmonogram naborów wniosków

25.08.2016 Harmonogram naborów wniosków Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla Działania 7.6

23.08.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.8

12.08.2016 Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.6

12.08.2016 Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Pierwsze fundusze dla przedsiębiorców

12.08.2016 Wydarzenia Wydarzenia

Strony