Dostępne 1339 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.7

30.01.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.8

30.01.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.10

30.01.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny dla Działania 8.2

27.01.2017 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 6.5

26.01.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiana w regulaminie naboru w ramach Działania 1.12

24.01.2017 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 1.11

24.01.2017 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach naboru dla Działania 8.7

24.01.2017 Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 8.7

24.01.2017 Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strony