Dostępne 1282 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 15.0

14.12.2016 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Program Regionalny wspiera innowacyjną gospodarkę, ochronę środowiska i integrację społeczną

13.12.2016 Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia

Lista sprawdzająca dla projektodawcy dla Działania 6.5

13.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy dla Działania 7.1 - typ 2

12.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej 8.7

12.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej 8.10

12.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy dla Działania 8.2

12.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Plany rewitalizacyjne zachodniopomorskich samorządowców

09.12.2016 Rewitalizacja Wydarzenia Rewitalizacja Wydarzenia

Informacja dotycząca interpretacji kryterium nr 4 - Zgodność wsparcia w odniesieniu do szkoły podstawowej

06.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony