Dostępne 1910 wiadomości ze wszystkich kategorii

Podręcznik beneficjenta SL2014

28.09.2016 Prawo i dokumenty

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.1

28.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.1

27.09.2016 Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

V edycja konferencji Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej

26.09.2016 Program Regionalny na lata 2007-2013 Wydarzenia Program Regionalny na lata 2007-2013 Wydarzenia

Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

23.09.2016 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 6.6

21.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1

20.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 11.1

20.09.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5

13.09.2016 Nabory wniosków Nabory wniosków

Strony