Dostępne 1886 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Listy rankingowej w ramach Działania 7.1

24.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5

23.04.2020 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 – wady wzroku

23.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zwiększenie alokacji w ramach konkursu w ramach Działania 4.9

23.04.2020 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie w ramach II rundy naboru dla Działania 1.1

22.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19

22.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Zwiększenie alokacji w ramach naboru 9.3

22.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu Konkursu w ramach Działania 8.6

20.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony