Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż właściwa nazwa celu szczegółowego Działania 8.6 wskazana  w części 4.2 Regulaminu konkursu Płaszczyzna dopuszczalności - Kryterium dopuszczalności nr 1 to: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Link: