Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 udostępnia, zaktualizowaną w dniu 23.01.2017 r., dokumentację konkursową dla naboru nr: RPZP.01.12.00-IZ.00-32-001/16. Szczegółowy zakres zmian odzwierciedlony został w opublikowanym na stronie rejestrze zmian do regulaminu. 

Link: