Zmiana Regulaminu naboru nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe

Kategoria: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu naboru

13.08.2019

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu naboru nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe– tryb pozakonkursowy..

Zaktualizowana dokumentacja znajduje się pod poniższym adresem:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/41-dziedzictwo-kulturowe-0