Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu naboru nr RPZP.02.01.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu – tryb pozakonkursowy. W ramach przedmiotowych zmian zwiększono kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie do 25 000 000,00 EUR, tj. 106 287 500,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zaktualizowana dokumentacja znajduje się pod poniższym adresem:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/21-zrownowazona-multimodalna-mobilnosc-miejska-i-dzialania-adaptacyjne-lagodzace-zmiany-klimatu-projekty-pozakonkursowe