Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26 listopada 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu naboru nr RPZP.02.01.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu – tryb pozakonkursowy.

Zaktualizowana dokumentacja znajduje się pod poniższym adresem:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/21-zrownowazona-multimodalna-mobilnosc-miejska-i-dzialania-adaptacyjne-lagodzace-zmiany-klimatu-projekty-pozakonkursowe