Zakładka poświęcona FE w kontekście działań związanych z obecną sytuacja zagrożenia koronawirusem.

Wczoraj na Portalu Funduszy Europejskich (funduszeeuropejskie.gov.pl) została dodana zakładka poświęcona FE w kontekście działań związanych z obecną sytuacja zagrożenia koronawirusem.

W tym miejscu gromadzone będą informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE. Można tam uzyskać również informacje o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy oraz będą przekazywane inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w obecnym czasie.

Zakładka dostępna jest z poziomu strony głównej Serwisu internetowego RPO WZ oraz PIFE (ikona w sekcji "Dowiedz się więcej") oraz pod adresem https://funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/ (skrótowy adres www.funduszeeuropejskie.gov.pl/koronawirus).