Wielkie zmiany w gminie Resko. Ponad 9 mln zł z RPO WZ 2014-2020 na rewitalizację publicznych przestrzeni.
Centrum Kultury, przedszkole im. Kubusia Puchatka czy park miejski w Resku, ale także świetlice wiejskie w Siwkowicach i Mołstowie oraz boisko szkolne w Starogardzie – takie inwestycje uwzględnia gminny plan rewitalizacji przestrzeni publicznych w latach 2020-2022. Zmiany będą możliwe dzięki sporemu zastrzykowi eurofunduszy Regionalnego Programu Operacyjnego. Porozumienie przyznające unijną pomoc parafowała w środę, 18 marca 2020 roku członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska. Dokumenty przesłane zostały do podpisu przez władze gminy Resko.
 
Przedsięwzięcia ujęto w ramach trzech projektów. Dwa przeprowadzi samorząd gminy Resko, jeden reskie Centrum Kultury. Wszystkie kosztować będą 12,5 mln zł. Urząd Marszałkowski – do prac zaplanowanych w najbliższych trzech latach – dołoży ponad 9 mln zł. To unijne środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 
– Po środki unijne na przywracanie przestrzeniom publicznym dawnego blasku sięgnęło wiele zachodniopomorskich samorządów. Niektóre zaplanowały po kilka przedsięwzięć. To pokazuje wielką potrzebę inwestycji w tym zakresie, dlatego cieszy fakt, że udało się wykorzystać na ten cel fundusze europejskie – mówi członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Gmina Resko rewitalizacją obejmie przedszkole miejskie im. Kubusia Puchatka. Modernizacja budynku pozwoli na świadczenie usług w zakresie opieki żłobkowej. Zmieni się obiekt i jego otoczenie, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstanie parking, wykonane będzie zadaszenie na wózki dziecięce, pojawi się oświetlenie ekologiczne, zakupione zostanie wyposażenie sal, a instalację centralnego ogrzewania czeka wymiana. To jeden z dwóch projektów finansowanych przez samorząd gminny. Drugi przewiduje budowę sceny i muszli koncertowej w parku miejskim oraz montaż nowego oświetlenia, a także powstanie świetlic wiejskich w Siwkowicach i Mołstwie i utworzenie boiska przyszkolnego w Starogardzie.
 
Reskie Centrum Kultury przewidziało zaś rozbudowę swojego obiektu o dźwig platformowy i przebudowę pomieszczeń, zakup wyposażenia, montaż ekologicznych pomp ciepła, wymianę oświetlenia, instalację wentylacji z rekuperacją, zagospodarowanie placu przed budynkiem oraz wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiany pozwolą na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz zatrudnienie trzech nowych osób: instruktora rękodzielnictwa, informatyka i bibliotekarza.
 
Przedsięwzięcia wpisują się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.