IZ RPO WZ pragnie poinformować, iż w lipcu 2020 r. pojawi się wersja szkoleniowa nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021). Będzie ona dostępna pod adresem zamieszczonym w komunikacie na stronie obecnej Bazy konkurencyjności (BK). Wersja produkcyjna BK2021 zostanie natomiast uruchomiona w sierpniu br. W dniu jej uruchomienia zablokowana zostanie możliwość dodawania kolejnych ogłoszeń w ramach obecnej aplikacji (Baza Konkurencyjności). BK2021 obsługiwać będzie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zarówno dla projektów obecnej jak i kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, nowa aplikacja będzie się cechowała również możliwością składania ofert przez system. Będzie ona spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 informuje, że w celu spełnienia zasady konkurencyjności zarówno wnioskodawcy jak i beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 zobowiązani będą do umieszczania zapytań ofertowych w nowej aplikacji (BK2021) od momentu zablokowania możliwość dodawania kolejnych ogłoszeń w ramach obecnej aplikacji Bazy konkurencyjności.