Wałecka PWSZ stawia na podnoszenie standardów kształcenia. Ponownie z pomocą przyjdzie unijne wsparcie RPO WZ 2014-2020.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu stawia na poprawę praktycznego kształcenia w zawodzie inżynierskim. Dla swoich potrzeb przebuduje oraz doposaży kolejna część pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99. To w nim - dzięki unijnemu wsparciu RPO WZ 2014-2020 - powstaną nowoczesne laboratoria dydaktyczne Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali w poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku w Wałczu członek Zarządu Województwa Janusz Gromek oraz rektor uczelni Dariusz Skalski.  
 
Remont części kompleksu byłych koszar wojskowych przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu pozwoli na utworzenie pracowni oraz laboratoriów przystosowanych do praktycznej nauki na dziennych studiach inżynierskich i licencjackich.
 
- Pomieszczenia te zostaną doposażone w sprzęt i urządzenia do nauki na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka w Biznesie i Administracji - wyliczał rektor uczelni Dariusz Skalski.
 
Będą to: pracownie komputerowe, laboratorium badań nieniszczących połączeń spawanych, laboratorium symulacji sterowania maszynami, laboratorium lean manufacturing, laboratorium badania struktury i wytrzymałości materiałów.
 
- Myślę, że dzięki temu ta wiodąca w południowo-wschodniej części Pomorza Zachodniego uczelnia będzie dysponować niezbędną infrastrukturą do kształcenia zawodowego studentów w jednych z najbardziej deficytowych zawodów, a nowoczesne wyposażenie umożliwi z kolei symulowanie większości znanych procesów produkcyjnych - mówił członek Zarządu Województwa Janusz Gromek.
 
Koszt inwestycji oszacowano na prawie 8 mln zł. Na realizację projektu otrzyma wałecka PWSZ ponad 6,7 mln zł. Fundusze przekaże Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020. Swoje działania uczelnia zaplanowała na rok 2019 i 2020. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020  „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych”. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu powstała 1 lipca 2004 roku. Od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu wałeckiego i okolic, dla których jest to doskonała możliwość uzyskania wyższego wykształcenia bez konieczności dojazdów do takich ośrodków miejskich jak: Szczecin, Poznań czy Bydgoszcz. Studenci PWSZ mogą kształcić się na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, administracja, wychowanie fizyczne, pedagogika, finanse i rachunkowość oraz zarządzenie w biznesie i administracji.