Produkcja nowoczesnych opakowań oddychających - to innowacyjny pomysł spółki „HEAN - Głuszko & Pawlak”. Funkcjonujące od ponad 20 lat przedsiębiorstwo z Mścic koło Koszalina chce wzmocnić swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. Planowane działania firmy zostaną wsparte przez Urząd Marszałkowski środkami unijnymi. Umowę, która pozwoli na dofinansowanie inwestycji podpisał w piątek, 17 listopada 2017 roku w Mścicach wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii w spółce „HEAN” powstawać będą innowacyjne opakowania oddychające. Do ich produkcji wykorzystane zostaną laminaty z nanocząstkami srebra oraz biokomponenty. Proces wytwarzania towaru wzbogacą również dodatkowe elementy. To m.in. wytłaczanie pisma Braille’a dla osób słabowidzących czy oznaczenia informacyjne typu data przydatności do spożycia, logo firmy oraz znak recyklingu.

- W bieżącej perspektywie unijnej Program Regionalny kładzie szczególny nacisk na wsparcie dla przedsiębiorców i ich nowoczesnych technologii. Inwestycje tego typu gwarantują silną pozycję na rynkach, a także nowe miejsca pracy. Zresztą dofinansowywanie projektów zachodniopomorskiego biznesu, które wzmacniają regionalne i inteligentne specjalizacje to jedno z działań pozwalających na dalszy rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego. Tylko w tym właśnie zakresie w ostatnich dwóch latach udało się wspomóc blisko 70 zadań. Przekazaliśmy na ten cel ponad 140 mln zł - powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Koszt inwestycji, która ma zakończyć się do końca pierwszego kwartału 2018 roku wyniesie prawie 2,5 mln zł. Unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to ponad 980 tys. zł.

- Przyznane przez Urząd Marszałkowski wsparcie zamierzamy przeznaczyć na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń. Będą one połączone w jedną linię technologiczną złożoną z:linii automatycznej do zgrzewania worków i torebek, a także dwóch stacji laserów, jak i stacji kontroli jakości wraz z pełnym oprogramowaniem - mówiła współwłaścicleka spółki Anna Gluszko.

Zadanie wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „ Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Spółka „HEAN - Głuszko & Pawlak” to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Przedsiębiorstwo powstało w 1990 roku. Zakład z Mścic produkuje np. laminaty, worki stojące, a także worki i taśmy termokurczliwe,