Zaczęli od recycklingu i odzyskiwania tworzyw sztucznych z surowców wtórnych. Obserwacja branży i zebrane doświadczenia w ramach spółki „Recyklon” posłużyły do przygotowania zmian w strategii rozwoju działalności oraz wdrożenia innowacji technologicznej. Wspólnicy Piotr Radosz i Michał Bastek zdecydowali o budowie zakładu produkcji worków foliowych. Firma Resaco zajmie się nią dzięki unijnej pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Z jej właścicielami umowę wsparcia podpisał w Szczecinie we wtorek, 10 kwietnia 20918 roku, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Produkcja ma ruszyć do końca sierpnia br. Worki na odpady wytwarzane będą z folii trójwarstwowej. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń. Przy wdrożeniu innowacyjnego projektu spółka Raseco zdecydowała się na współpracę z Politechniką Koszalińską.

- Silą zachodniopomorskiej gospodarki stają się odważne innowacje rodzimych przedsiębiorców. Tym sposobem poznajemy ich pomysły, które pozwalają na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji na rynkach zbytu. Dobrze, że to realizacji ich planów oraz celów możemy angażować unijną pomoc Urzędu Marszałkowskiego - przyznał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Inwestycja ulokowana zostanie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dokładnie na działce przy ulicy H. Cegielskiego.

- Swoją działalność prowadzimy już od 15 lat. Produkcja worków foliowych to kontynuacja naszych wcześniejszych działań, a właściwe etap końcowy całego procesu odzyskiwania tworzyw sztucznychz surowców wtórnych. Chęć rozwoju wynika z oszacowanego wcześniej popytu na rynku opakowań - przekonywali wspólnie Piotr Radosz i Michał Bastek.

Koszt działań spółka RESACO wyceniła na 7,2 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże firmie 4 mln zł pomocy. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej i produktowej znacząco poprawia poprawę jego konkurencyjność na rynkach krajowych i zagranicznych. Projekt wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.5 „Rozwój regionalnych i inteligentnych specjalizacji”.