Członek Zarządu Województwa Janusz Gromek (drugi z prawej) oraz przedstawiciele Grupy Producentów Owoców i Warzyw Pomorze podpisali umowę przyznającej unijne wsparcie rewitalizacji budynku dawnego PGR w Żabinie koło Wierzchowa na hotel.
Na pomysł wpadła Grupa Producentów Owoców i Warzyw Pomorze. Spółka - wykorzystując historyczne zabudowania oraz walory przyrodnicze okolicy - chce tchnąć w zaniedbany popegeerowski obszar w Żabinie w gminie Wierzchowo drugie życie. Z pomocą inwestycji przyjdą unijne środki RPO WZ 2014-2020. W imieniu władz samorządu województwa umowę wsparcia podpisał Janusz Gromek, a w imieniu beneficjenta Jarosław Sendrowicz oraz Jerzy Guzowski. Parafowanie dokumentów miało miejsce w środę, 17 kwietnia 2019 roku w Szczecinie.
 
Hotel nada byłemu PGR-owi w Żabinie w gminie Wierzchowo nowe funkcje. Powstanie w dawnym spichlerzu z 1936 roku. Obiekt będzie dysponował 150 miejscami noclegowymi, a także salą na organizację wesel oraz konferencji. Dodatkowo zostanie on wyposażony w apartamenty, zaplecze gospodarcze i recepcję. Zatrudnienie znaleźć ma w nim 8 osób. 
 
- To bardzo ciekawy, a wręcz wyjątkowy projekt. Unijne środki pomogą zrewitalizować zaniedbaną przestrzeń, nadać jej nowych praktycznych funkcji i tchnąć drugie, lepsze życie - podkreślił członek Zarządu Województwa Janusz Gromek.
 
Prace przy inwestycji mają rozpocząć się pod koniec kwietnia 2019 roku. Efekt końcowy powinniśmy poznać do połowy 2022 roku. Koszt inwestycji wyniesie prawie 9,2 mln zł. Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przekaże beneficjentowi 4 mln zł.
 
- O inwestycji myśleliśmy od co najmniej 6 lat. Wcześniej udało się nam odnowić inne obiekty dawnego PGR-u, np. chłodnię  czy magazyn i umieścić w nich siedzibę naszej spółki. Po analizie szans i ryzyk, a także znalezieniu możliwości pozyskania wsparcia zdecydowaliśmy o rewitalizacji kolejnego budynku, tym razem dawnego spichlerza - przyznał Jarosław Sendrowicz reprezentujący Grupę Producentów Owoców i Warzyw Pomorze. - Wierzymy, że nowe miejsce zainteresuje mieszkańców oraz turystów, np. miłośników aktywnego wypoczynku. Hotel położony będzie bowiem w bardzo urokliwej części Pojezierza Drawskiego, w pobliżu takich jezior jak: Lubie czy Siecino, skąd niedaleko już do Czaplinka, Złocieńca, Szczecinka i Mirosławca - dodał Jerzy Guzowski, inny przedstawiciel GPOiW Pomorze.
 
Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej  „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.