Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2017 r. załącznik nr 7.14  do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17.

Regulamin konkursu (obowiązująca wersja 1.0 z dnia 1.08.2017 r.) oraz pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Link: