Transportowych inwestycji z udziałem Programu Regionalnego ciąg dalszy

Autobusy dla Szczecina, nowoczesna pętla autobusowa dla Polic - to kolejne dwie inwestycje komunikacyjne w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, które wesprą unijne dotacje. Oba przedsięwzięcia mają poprawić warunki dla podróżujących. Na realizację zadań samorządy otrzymają ponad 16 mln zł. Fundusze zagwarantują umowy, które marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał podczas konferencji prasowej, we wtorek, 27 grudnia 2016 roku.

Po ubiegłotygodniowych inwestycjach w drogi samochodowe i trasy rowerowe tym razem unijne fundusze pomocą w realizacji przedsięwzięć komunikacji autobusowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

- Nie mam najmniejszych wątpliwości, że musimy zapewniać coraz większą i efektywniejszą mobilność mieszkańcom regionu. Transport kołowy, ale także szynowy - mam tu na myśli Szczecińską Kolej Metropolitalną - to priorytety dla SOM-u w bieżącej perspektywie finansowej - podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - To jedne z ostatnich umów ze wsparciem unijnym podpisane w roku 2016. Zdecydowanie i bez żadnej zwłoki przyśpieszamy kontraktacje funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - dodał Olgierd Geblewicz.

Gmina Miasto Szczecin zakupi 20 nowoczesnych autobusów. Niskoemisyjny, klimatyzowany, a przede wszystkim ekologiczny tabor to 10 sztuk  pojazdów jednoczłonowych i 10 sztuk pojazdów dwuczłonowych. Koszt inwestycji to ponad 35 mln zł. Dofinasowanie to 13,4 mln zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na lipiec 2017 roku, a zakończenie na czerwiec 2018 roku.

- Sprawność i tempo w jakim udało się przygotować dokumentację do podpisania budzi mój podziw dla pracowników Urzędu marszałkowskiego. To pierwsza umowa, jaką parafujemy z Programu Regionalnego. Dzięki niej przygotowujemy się do przetargu, a zakupione pojazdy trafią do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie”. To znaczące inwestycje w tabor autobusowy, który codziennie wozi swoich pasażerów 260 pojazdami. Pokazuje to tylko ogromną skalę działań i wielką miarę potrzeb - zaznaczył zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

Gmina Police postawiła zaś na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego. Powstanie nowa nawierzchnia, perony pętli, a także miejsca postoju autobusów, busów, taksówek i rowerów. Nie zabraknie wiat autobusowych, dróg manewrowych i ciągów pieszo-rowerowych. Projekt ma kosztować prawie 3,9 mln zł. Wsparcie unijne sięgnie ponad 3,2 mln zł.

- Bliskość Szczecina i Polic sprawia, że wspólnie, dla naszych mieszkańców realizujemy projekty. Budowa pętli i dworca autobusowego to dalszy etap działań na rzecz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - akcentował burmistrz Polic Władysław Diakun. 

Oba zadania wpisują się w Działania 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Na realizację Strategii przeznaczono ponad 109 mln euro.

- Kolejne umowy za nami, a następne przed nami. Na działania niskoemisyjne i mobilne zaplanowaliśmy w ramach ZIT SOM ponad 77 mln euro. Na teren SOM-u trafi w tej pespektywie 57 nowoczesnych autobusów. Ich zakup dofinansuje Program Regionalny i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - przekonywał dyrektor biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski.

W ramach Programu Regionalnego podpisano dotąd ponad 200 umów. Zakontraktowano prawie 278 mln euro. Stanowi to ponad 16,5% całości alokacji funduszy, która dla Pomorza Zachodniego w bieżącej perspektywie wynosi 1,6 mld euro.