Teatr Polski z Inżynierem Kontraktu

Kolejny ważny etap inwestycji przebudowy siedziby Teatru Polskiego w Szczecinie przy ul. Swarożyca. Wybrany został Inżynier Kontraktu. Inwestycję nadzorować będzie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST ze Szczecina. W piątek 26 października br. podpisana została umowa z firmą o wartości ponad 2 mln zł.

Podpisy w obecności marszałka Olgierda Geblewicza złożyli prezes zarządu EKO-INWEST Zdzisław Malenta oraz dyrektor teatru Adam Opatowicz.

- Wkraczamy twardo w fazę realizacji inwestycji. W ubiegłym tygodniu dopięliśmy montaż finansowy, dziś zapewniamy solidnego Inżyniera Kontraktu. Cieszę się, że będzie to szczecińska firma, z bardzo dużym doświadczeniem. Lokalne spojrzenie zawsze służy inwestycji – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Prezes zarządu EKO-INWEST Zdzisław Malenta podkreślał, że przed jego zespołem wymagające wyzwanie - Pierwszym zadaniem będzie pełnobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej. Mamy na to dwa tygodnie. Następnym będzie wybór wykonawcy robót, kluczowy element dla realizacji tej inwestycji. Zależy nam, aby przeprowadzić wybór szybko i skutecznie.

Główne obowiązki Inżyniera Kontraktu to współpraca przy wyłonieniu Generalnego Wykonawcy, w dalszej kolejności nadzór nad prowadzonymi przez niego pracami – w tym utrzymanie zgodności projektu budowy z robotami budowlanymi, utrzymywanie prawidłowego harmonogramu. To także pomoc w rozliczaniu inwestycji.

Gmach Teatru Polskiego w Szczecinie zostanie przebudowany, rozbudowany oraz wyposażony w nowoczesną infrastrukturę techniczną. Koszt całej inwestycji to ok. 105 mln zł. W piątek 19 października podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota wsparcia to 10 mln euro.

Projekt realizowany jest w ramach Osi 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.2 Wzmocnienie instytucji kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.