Na turystycznej i rekreacyjnej mapie Pomorza Zachodniego pojawiło się zupełnie nowe miejsce. To otwarta w Świnoujściu kilka dni temu Promenada Zdrowia. Deptak już zachwyca spacerowiczów, w tym Olgierda Geblewicza. Marszałek województwa odwiedził nadmorski kurort w sobotę oraz niedzielę, 21 i 22 września 2019 roku.
 
Promenada Zdrowia znajduje się pomiędzy modernizowaną Promenadą Historyczną, a kładką na wydmach. Ciągnie się pomiędzy wejściami na wysokości ul. Stanisława Małachowskiego i Powstańców Śląskich. To kilometrowa ścieżka cieszy mieszkańców i turystów, służy pieszym, rowerzystom i rolkowcom. Wzbogaca ją małą architekturą, siłownie plenerowe, źródełka wody pitnej, fontanna, stacje dla cyklistów, place zabaw oraz park rekreacyjny. Wszystko uzupełnione ciekawymi, wielobarwnymi roślinami, nowymi szpalerami drzew i kwiatami.
 
- Przepiękna przestrzeń dla wszystkich aktywnych, od najmłodszych do najstarszych. Pełna atrakcji, wrażeń, a nawet palm. Z pewnością warto tu zaglądnąć - ocenił efekty inwestycji marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 

Prace - od wiosny ubiegłego roku - wykonywało konsorcjum firm MCC/Molewski. Kosztowało ok. 10 mln zł, z czego unijna dotacja Urzędu marszałkowskiego to ,3,5 mln zł. Projekty wpisał się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych”.  

 
Spacer Olgierda Geblewicza po świnoujskiej promenadzie był elementem weekendowej wizyty zachodniopomorskiego marszałka w nadmorskim kurorcie. Uczestniczył on także w wydarzeniu związanym z Europejskim Tygodniem Zintegrowanego Transportu oraz uroczystościach 60-lecia uzdrowiska Świnoujście S.A.