Blisko milion złotych dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoli strażakom-ochotnikom na zakup nowego wozu strażackiego. To szczególnie ważna wiadomość dla OSP, ponieważ wykorzystywany do listopada ubiegłego roku „Star” spłonął w pożarze remizy. Gmina Nowogard pozyskała także eurofundusze na modernizację kanalizacji deszczowej.
 
W piątek, 31 maja 2019 r. o godzinie 14 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie ze środków RPO WZ. Wartość udzielonego wsparcia to blisko 1,5 mln zł. Województwo Zachodniopomorskie na spotkaniu z burmistrzem Robertem Czapląreprezentował Członek Zarządu Stanisław Wziątek.
 
Pierwsza podpisana umowa dotyczyła pozyskanej przez gminę dotacji na modernizację kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone będą  pomiędzy ulicami Warszawska – Zamkowa – Kowalska na odcinku około 0,42 km. Samorząd otrzymał na ten cel ponad 518 tys. zł dofinansowania z działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.
 
Beneficjentem drugiej umowy jest Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie, która pozyskała ponad 964 tys. zł dofinansowania na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz niezbędnego wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą z konkursu w działaniu 3.4 Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
 
Poziom przyznanego dofinansowania wynosi 85% wartości zaplanowanych projektów.
 
OSP Osowo  to jedna z dwóch w gminie Nowogard jednostek straży pożarnej włączona do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obejmie swymi działaniami całą gminę Nowogard oraz teren powiatu goleniowskiego
 
Dofinansowane projekty:
  • Modernizacja kanalizacji deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska –Zamkowa – Kowalska w Nowogardzie;
  • Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie – Gmina Nowogard.