Stargardzki PPNT będzie jeszcze atrakcyjniejszy dla inwestorów. Kolejna eurodotacja na dalsze uzbrojenie terenów.
Podobnie jak pierwszy tak i drugi etap uzbrajania terenów w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii będzie wspierany eurofunduszami Urzędu Marszałkowskiego. Na kontynuację inwestycji podnoszących jego atrakcyjność samorząd województwa przeznaczy aż 23 mln zł. W kolejnych częściach Parku powstaną m.in. nowe drogi, zjazdy czy oświetlenie. Umowę unijnego dofinansowania działań podpisali w Szczecinie w środę, 29 stycznia 2020 roku, zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz i prezydent Stargardu Rafał Zając. 
 
Zmiany w strefy inwestycyjnej mają jeszcze bardziej polepszyć warunki do rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP. Do września 2021 roku w kolejnej części Stargardzkiego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii wybudowana zostanie droga wewnętrzna, powstaną ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy do działek i zatoki autobusowe oraz pojawi się nowe oświetlenie. Całość dopełni wymiana sieci kanalizacji deszczowej, a także - w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - montaż nowej sieci wodno-kanalizacyjnej.
 
- Dzięki środkom unijnym pomagamy lokalnym samorządom tworzyć dogodne warunki dla przedsiębiorców. Wiemy jak ważna jest dobra infrastruktura, gdyż zachęca do inwestowania. Cieszą kolejne pozytywne zmiany w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, bo to dobry adres dla biznesu - podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 
Koszt drugiego etapu uzbrajania terenów inwestycyjnych w PPNT Miasto Stargard oszacowało na ponad 28 mln zł. Prawie 23 mln zł przeznaczy na przedsięwzięcie Urząd Marszałkowski. Środki pochodzić będą z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przypomnijmy, że również pierwszy etap działań podjęty w 2018 roku wspierany był marszałkowskimi eurofunduszami. Wówczas to na zmiany w Parku samorząd województwa przeznaczył prawie 7 mln zł, a całość kosztowała ponad 9 mln zł.
 
- Ta inwestycja pozwoli uruchomić kolejnych 20 hektarów gruntów dla sektora MŚP. SPPNT to ogromny potencjał i możliwości, które przygotowaliśmy dzięki unijnym środkom. Oferuje warunki dla każdego inwestora, zarówno dla dużych firm jak: Cargotec, Bridgestone czy Radiometer, ale także dla mniejszych przedsiębiorców - przyznał prezydent Stargardu Rafał Zając. Miejsc dla biznesu w Stargardzie nie brakuje, bo oprócz Stargardzkiego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii działa jeszcze Stargardzki Park Przemysłowy. W obu tych przestrzeniach zatrudnienie znajduje 6 tysięcy osób - dodał.
 
Zadanie wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”, działanie 1.11 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.