Społeczna rewitalizacja dworca PKP w Choszcznie. Fot. Urząd Miejski w Choszcznie
Zrewitalizowany dworzec PKP w Choszcznie stał się platformą współpracy dla organizacji społecznych. Miejsce to nowy adres dla Centrum Obsługi osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, jak i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Biura Obsługi Szkół Samorządowych. Dużą część kosztów inwestycji Gminy Choszczno pokryła unijna dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W czwartek, 1 października 2020 roku, placówka oficjalnie zainaugurowała swoją działalność. W wydarzeniu uczestniczyła członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Władze Choszczna pozyskały z Urzędu Marszałkowskiego unijne wsparcie w wysokości 4 mln zł. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i pokryły sporą część kosztów rewitalizacji kolejowej stacji. Po zmianach dworzec stał się lokalną platformy organizacji społecznych. Dofinansowanie pozwoliło na utworzenie w nim Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wkluczeniem Społecznym. Prace modernizacyjne trwały od maja 2019 do początków września br.
 
– Rewitalizacja przestrzeni publicznych to działanie wielowymiarowe. Oblicze zmieniają nie tylko budynki, którym przywracane jest dawne piękno. Często obiektom nadawane są nowe, praktyczne i przydatne funkcje. Dworzec PKP w Choszcznie jest tego najlepszym dowodem – zaznaczyła członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Eurofundusze przeznaczono na wydatki związane z dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim, pracami budowlanymi, montażem instalacji, w tym instalacji elektrycznej, działaniami bhp i p.poż. oraz z wyposażeniem centrum. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ok. 7,5 mln zł. 
 
Projekt wpisał się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.